BEZPOŚREDNIOŚĆ PRZEŻYĆ

Aktualności

Pozbawieni są bezpośredniości przeżyć, które daje wyłącznie bezpośrednie obcowanie z akto­rem, oddychanie wspólnym z nim powietrzem. Aktorem, który przekazuje nam swój stan psy­chiczny, napięcie nerwów. A więc pozbawieni są tego, co kiedyś nazywano „magnetyzmem serc”.Pozbawieni są. trzeciego wymiaru, koloru, nie mówiąc już o tym, że wyrazistość obrazu telewi­zyjnego często pozostawia wiele do życzenia: W takiej samej sytuacji jak widz w;teatrze, jest widz telewizyjny tylko w jednym, być może najważniejszym przypadku.

Dodaj komentarz

Related Posts