WRAŻENIE WSPÓŁUCZESTNICTWA

Aktualności

I jeden, i drugi mają wrażenie współuczestni­ctwa w widowisku, które powstaje w da­nej chwili, niejako rodzi się na oczach. Są świadkami i przeżywają wspólnie spektakl, któ­ry nigdy już dokładnie tak samo nie zostanie powtórzony, są współuczestnikami same­go procesu jego powstawania.Cały problem w ten sposób sprowadza się do określenia cech, które wyznaczają estetyczną na­turę teatru jako sztuki. Jest sprawą oczywistą, że siedząc w pokoju nie ma się najmniejszego wpływu na przebieg spek­taklu, aktorzy nie widzą dezaprobaty malującej się na twarzach telewidzów, nie dociera też do nich uznanie wyrażone oklaskami. 

Dodaj komentarz

Related Posts