ZWYKŁY CZŁOWIEK

Aktualności

Formalnie program odpowiadał wymogom spe­cyfiki. „Proszę, niech pani tylko nie czyta. Co, już pani napisała reportaż? Nie – szkodzi, opowie pani wszystko swoimi słowami…”   ;A więc zaznajomiliśmy się z reportażem napi­sanym przez Tatianę Tess. Z utworem literackim, który opowiedziano słowami. Lecz nie zapozna­liśmy się z osobą, nie nawiązaliśmy z nią kon­taktu.A telewizja ma zdolność zawiązywania znajo­mości z ludźmi.’Jest to jej przyrodzony talent. Pod tym względem jest jedyna w swoim ro’dzaju. Zaznajamia nas z ludźmi, nie — jak to czynią inne sztuki — z ich podobiznami.„Zwykły człowiek” (urodzony w takim a takim roku, mający taki a taki zawód) zawiera znajo­mość ze „zwykłym człowiekiem” sprzed telewi­zora.

Dodaj komentarz

Related Posts