TELEWIZJA I WIDZ

Aktualności

Jakie są’ prawa owego kontaktu? Co tu jest najważniejsze?Nie ulega wątpliwości, że przede wszystkim — spontaniczność. Ważny jest również szacunek.Szacunek wobec siebie i widza.Dlatego tak niebezpieczne jest rozpatrywanie tych czy innych elementów specyfiki telewizyjnej w izolacji od siebie. Czytać czy mówić? Improwi­zacja czy staranne przygotowanie? Można przy­jąć dowolny punkt widzenia i odgrodzić się od prawdy, humanizmu czy w końcu od chęci; i ko­nieczności prowadzenia jakichkolwiek poszukiwań.Żadnego, najbardziej, jakby się wydawać mogło,warsztatowego problemu nie można ,w, telewizji rozstrzygnąć pomijając stronę etyczną. W tym właśnie . dopatruję, się nowatorstwa telewizji.

Dodaj komentarz

Related Posts