TELEWIZJA I WIDZ

Telewizja i my

Jakie są’ prawa owego kontaktu? Co tu jest najważniejsze?Nie ulega wątpliwości, że przede wszystkim — spontaniczność. Ważny jest również szacunek.Szacunek wobec siebie i widza.Dlatego tak niebezpieczne jest rozpatrywanie tych czy innych elementów specyfiki telewizyjnej w izolacji od siebie. Czytać czy mówić? Improwi­zacja czy staranne przygotowanie? Można przy­jąć dowolny punkt widzenia i odgrodzić się od prawdy, humanizmu czy w końcu od chęci; i ko­nieczności prowadzenia jakichkolwiek poszukiwań.Żadnego, najbardziej, jakby się wydawać mogło,warsztatowego problemu nie można ,w, telewizji rozstrzygnąć pomijając stronę etyczną. W tym właśnie . dopatruję, się nowatorstwa telewizji.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana