NIEPOKÓJ WIDZA

Aktualności

Zaraz zacznie opowiadać   czymś, co poruszyło ją do głębi. Nie ma przy sobie żadnych notatek. Kamery poszły w ruch Tatiana Tess znalazła się sam na sam z milio­nową widownią. Przypadek, wydawałoby się, z punktu widzenia specyfiki telewizyjnej, idealny.Ale dlaczego widz nie może nawiązać kontaktu z kobietą z ekranu? Dlaczego to, co mówi Tatiana Tess — samo w sobie interesujące — nie dociera do niego, nie zaciekawia go?W pierwszej chwili niepokój widza budzi to, że słowa z ust Tatiany Tess padają zbyt szybko, zdania są zbyt okrągłe. Następnie dostrzega wy­raźną literacie ość jej relacji. Później do­strzega, że Tatiana Tess podczas swego występu nie patrzy w obiektyw i mówi jak gdyby w prze­strzeń, do nikogo nie adresując swych słów. Nie widzi się jej oczu…

Dodaj komentarz

Related Posts