WSTAWKI FILMOWE

Aktualności

Można kazać grać przed kamerą jednemu akto­rowi, a mówić drugiemu, to znaczy, zastosować w telewizji metodę dubbingu (w ten sposób zrea­lizowano, na przykład, spektakl: Szekspir w mu­zyce). I wreszcie w inscenizacji opery Cezara Cui Jeniec Kaukazu, gdzie też aktorzy śpiewali nie swoimi głosami, a jednocześnie papierowe krzaki i pomarszczone płótno, którym pokryto podesty, miało imitować tę przepiękną i dziką przyrodę, którą opiewał poeta… Zresztą wstawki filmowe zaczęto stosować rów­nież w teatrze telewizyjnym i jak mawiał Ilf, peł­ni szczęścia nie osiągnięto.

Dodaj komentarz

Related Posts