TALENT I INDYWIDUALNOŚĆ

Aktualności

Oczywiście nie odrzucam możliwości, iż jakaś obdarzona wielkim talentem indywidualność po­łączy w telewizji różne dziedziny w organiczną całość, nada jej walor sztuki.Być może, uda się ze sobą spoić to, co najważ­niejsze, to, co określamy jako istotę teatru z jed­nej strony i filmu z drugiej. Mam na myśli jedno- czesność aktu przekazu i. aktu odbioru oraz przy­rodzoną niejako filmowi dokumentalność. Lecz powtarzam, powinno się to dokonać w jakiejś wyższego rzędu syntezie, a nie za pomocą noży­czek i kleju, jak czyni się to obecnie. Naprawdę nie doprowadzi to do niczego!Teatr telewizyjny to nie teatr spod znaku jaw­nej umowności teatralnej, a już tym bardziej nie jest hybrydą estetyczną, w której teatr i film w sposób sztuczny zrosły się ze sobą.

Dodaj komentarz

Related Posts