SZCZEGÓLNE SKUPIENIE

Aktualności

Lecz owo szcze­gólne skupienie, szczególna aktywność odbioru, będąca wynikiem tego, że ogląda się widowisko powstające w danej chwili, ów „efekt obecności” dane są w pełni, a nawet w wyostrzonej formie widzowi telewizyjnemu.I w końcu po stronie zysków (gdyż i one istnieją) widzów, którzy oglądają spektakl na ma­łym ekranie, maimy do odnotowania: Możliwość w odpowiednim momencie prze­kroczenia niejako rampy i zbliżenia się do akto­ra, znalezienia się tuż obok niego, wyeliminowa­nia ze swego pola .widzenia wszystkiego, co jest zbędne, skoncentrowanie się na jego oczach czy rękach. 

Dodaj komentarz

Related Posts