WŁASNY JĘZYK ARTYSTYCZNY?

Aktualności

Czy telewizja posiada swój własny język arty­styczny? Staraliśmy się doszukać go w zetknięciu kamery telewizyjnej z rzeczywistością. Teraz jednak spró­bujmy poszukać elementów owego własnego i no­wego języka artystycznego na „styku” telewizji i innych sztuk.Zacznijmy od teatru. Co się dzieje, gdy spektakl teatralny transmito­wany jest przez telewizję? Czy telewizor zacho­wuje wówczas swą neutralność, pozostaje niezain- teresowanym pośrednikiem, czy też wytwarzają się między nim a sztuką sceniczną jakieś — estetyczne — więzi? A może tędy właśnie wiedzie najkrótsza droga telewizji na Parnas?

Dodaj komentarz

Related Posts