TEATR RADIOWY

Aktualności

A przecież radio posiada swoją specyfikę i moż­na, na przykład, mówić o teatrze radiowym, jako o   teatrze posiadającym własny rodzaj środków wy­razowych. I są, zapewne, utwory, które najlepiej przedstawiają się w radio. I choć są słuchowiska pamiętane latami, to mimo wszystko radio jest tylko pośrednikiem. Jak dotąd nie urodził się jeszcze artysta, który o rzeczywistości opowiadał­by nam językiem radia…Film, który w swych początkach nie pretendo­wał do miana sztuki, i w którym przez wiele lat widziano tylko cud techniki, rozrywkę, wypraco­wał sobie swój własny język i sobie tylko właści­wy sposób myślenia artystycznego    przerodził się w sztukę, wielką sztukę współ­czesności, która dziś wywiera potężny wpływ na inne sztuki.

Dodaj komentarz

Related Posts