CZY JEST SENS CHODZIĆ DO TEATRU?

Styl życia

Istnieją w zasadzie dwa rodzaje programów tea­tralnych w telewizji. Pierwszy z nich to trans­misja spektaklu z teatru, drugi — widowiska spe­cjalnie przygotowywane z myślą o telewizji.Rozważmy pierwszy z nich.Weźmy jakikolwiek spektakl któregoś z mo­skiewskich teatrów. Co wieczór ogląda go, przyj­mijmy, tysiąc osób. Aż tu pewnego razu widow­nia ta powiększa się — trudno to sobie nawet wyobrazić — o kilka milionów ludzi. Tych, co owego wieczoru włączyli telewizor.Widzowie telewizyjni w stosunku do widzów, którzy znajdują się w sali teatru, coś utracili, coś też zyskali. 

Dodaj komentarz

Related Posts