WIARA W AUTENTYZM

Aktualności

Jest to logiczne, gdyż trzeba uświadomić sobie, że wiara w auten­tyzm, wiara w nieumowny charakter te­go, co się dzieje na małym ekranie, odgrywa de­cydującą rolę w percepcji każdego dokumentalne­go bądź teatralnego widowiska telewizyjnego.  A jak przedstawiać się będzie sprawa z dra­matem heroicznym, eposem, satyrą? — może ktoś zapytać. Czyżby wszystkie te gatunki należało wy­łączyć ze „sfery wpływów” teatru telewizyjnego? Sądzę, że nie. Czyż nie był przeniknięty duchem heroizmu dokumentalny film Opowieść o kaspij­skich nafciarzach? Czyż nie nosił znamion hero­izmu absolutnie rodzajowy spektakl Towarzysze podróży, sceniczna wersja powieści Wiery Pano- wej? 

Dodaj komentarz

Related Posts