SELEKTYWNOŚĆ MAŁEGO EKRANU

Telewizja i my

Tak czy inaczej tego rodzaju „selektywność” małego ekranu stanowi jego słabą stronę. Może jednak ona stać się siłą, jeśli będziemy mieli to na uwadze, jeśli nie będziemy jej eksponować.Osobiście jestem zdania, że telewizor jako taki jest neutralny (jest to zresztą oczywiste). Przy­puszczam jednak, że opierając się na jakichś swo­istych właściwościach organicznych preferuje sztukę określonego rodzaju. Sztuka, która wygląda jak rzeczywi­stość, „życie w postaci samego życia” — oto co przede wszystkim, moim zdaniem, ma szansę po­wodzenia na małym ekranie. 

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana