TRANSMITOWANY SPEKTAKL

Aktualności

Jeśli w spektaklu, który ma być transmitowa­ny, nic nie można zmienić, to w przypadku wi­dowiska oryginalnego, jeśli można się tak wyra­zić, telewizja jest panem sytuacji. Jasną jest rze­czą, że właśnie teatr telewizyjny powinien wypra­cowywać specyfikę telewizji. Określić ją, nadać jej realne kształty.Czy w chwili obecnej został już wypracowany kształt artystyczny teatru telewizyjnego? Pytanie czysto retoryczne…Należy przyznać, że swoich cech specyficznych nasz teatr telewizyjny poszukuje na razie w pew­nym rozszerzeniu zakresu możliwości insceniza­cyjnych.

Dodaj komentarz

Related Posts