W CZASIE WYSTĘPÓW

Aktualności

Nawiasem mówiąc, ta sama Nonna Bodrowa — wbrew swemu zwyczajowi — nałożyła: kiedyś okulary (tak wyśmiane w programie z redakto­rem Griszinem). I wcale mi to jako widzowi nie przeszkadzało. Przeciwnie, usposobiło do niej życzliwie. Może owego dnia bolały ją . oczy. Albo tekst był napisany niewyraźnie. Może były jeszcze jakieś inne przyczyny. W każdym razie okulary były jej potrzebne. Nałożenie ich było naturalne.Majakowski, jak wiadomo, w czasie występów na estradzie, zanim zaczynał recytować wiersze, zdejmował marynarkę. Był to naturalny, przy­rodzony mu odruch. Przypuszczam, że postąpiłby tak’samo przed obiektywem kamery telewizyjnej. Lecz nie oznacza to wcale, że przed kamerą tele­wizyjną powinien zdejmować marynarkę pan Iks czy też Ygrek.

Dodaj komentarz

Related Posts