TWARZ DZIENNIKARZA

Aktualności

A przecież można zarówno z okularów, jak z marynarki zrobić sprawę zasadniczą i zorgani­zować całą dyskusję na temat „w okularach czy bez okularów” lub „w marynarce czy bez mary­narki”?Powie mi ktoś, że to są rzeczy oczywiste. Zga­dzam się. Ale jednocześnie bardzo ważne. Prze­cież chodzi nie o „zasady zachowania się przed kamerą telewizyjną”, lecz o stosunek czło­wieka z ekranu do człowieka sprzed telewizora.A więc o ’ stosunku do widza. O tym, co decy­duje o kontakcie widza z człowiekiem na małym ekranie.. Inny przykład. Występuje grupa dzien­nikarzy, wśród nich Tatiana Tess. Zbliżenie. Wi­dzimy twarz znanej dziennikarki, która przyszła do studia telewizyjnego. 

Dodaj komentarz

Related Posts