SPECYFIKA SŁOWA

Aktualności

Specyfika, jeśli rozumieć przez to słowo rzeczywiste, szczególne i jedyne dla telewizji właściwo­ści, zaczęła się tam, gdzie nawet nikt nie p r ó- bowałbyjejsię doszukiwać…Okazuje się, że telewizji niezbędni są tacy , lu­dzie jak Czukowski, Andronikow, Erenburg, Jut- kiewicz, Obrazcow, Ałpatow czy Szkłowski, którzy nie tylko mają coś do powiedzenia, lecz potrafią (jest to szczególny talent) mówić w. sposób inte­resujący, myśląc przed obiektywem.Tego rodzaju intymne spotkania z widzami (na i ’ najrozmaitsze tematy) wzbudzałyby ogromne zain­teresowanie i niewątpliwie gromadziłyby przed telewizorami olbrzymią widownię.

Dodaj komentarz

Related Posts