POTRZEBNY W TELEWIZJI

Aktualności

A więc telewizji potrzebny jest nie tylko sam temat, ale przede wszystkim ludzie o ciekawej oso- 1 bowości. W przytoczonym przykładzie Czukow­ski stał się obiektem programu. Czukowski jako człowiek, jako osobowość, a nie pisarz, który komentuje czy prowadzi program.Muszę tu powiedzieć, że w Telewizji Moskiew­skiej . istnieją programy, które zawsze oglądam z największym zainteresowaniem. Programy, od których, jak to się mówi, nie mogę się oderwać. Wstyd się może do tego przyznać, ale nie są to wcale programy poważne, lecz rozrywkowe lub teleturnieje.Czy zainteresowałby mnie podobny quiz, gdyby odbywał się w jakimś klubie czy świetlicy? Są­dzę, że raczej nie. 

Dodaj komentarz

Related Posts