PROGRAM NA ŻYWO

Aktualności

Program transmitowany, jest „na żywo” z fa­bryki. Praca wre. W tle widzimy robotników. Jednym słowem, sceneria rzeczywista i w pierw­szej chwili z żywym zainteresowaniem obserwu­jemy sytuację.I    oto na ekranie pojawia się dziennikarz z mi- krofonem w ręku. Od razu odnosicie wrażenie, iż : człowiek ten jest tutaj. zbyteczny, odczuwacie całą sztuczność sytuacji. ; Rozmowa jeszcze nie rozpoczęta,7 a państwu, – nie wiadomo dlaczego, odechciało się już jej słuchać.I    zaczyna się,: następujący w przybliżeniu dia­log:Dziennikarz (w sposób jak najbardziej swobod­ny): Jestem z telewizji. Jak się pan nazywa? Robotnik (sztucznie, jak na lekcji, jakby recyto­wał; wyuczony tekst): Nazywam się Jegorow. Iwan. Nasza brygada…

Dodaj komentarz

Related Posts