RZECZ GODNA UWAGI

Aktualności

Rzecz: godna uwagi: wszak kamera posiada ce­chy dziennikarza, dla którego dokumentalność bezpośrednie ujęcie faktów: wziętych z życia, bez jakiejkolwiek inscenizacji nie jest sprawą „ambi­cji zawodowej”, lecz stanowi po prostu język, któ­rym się posługuje.A więc:Wywiad. Publicystyka. Reportaż.Jakież to powinno być interesujące!Publicystyka? Owszem, jest i publicystyka. Chcecie wywiadu? Proszę bardzo. Wszystko to, jak to się mówi, zajmuje pokaźne miejsce w „ra­mówce” naszej telewizji. Wszystko to jest. Lecz oglądane jest najczęściej z uczuciem nudy.Dlaczego? .

Dodaj komentarz

Related Posts