POSZUKIWANIA WSPÓŁCZESNYCH ŚRODKÓW WYRAZU

Telewizja i my

Teatr małego ekranu to teatr na wskroś współczesny. Dotyczy to zarówno repertuaru, jak stylu gry aktorskiej czy też całego entourage’u widowiska. Ekran telewizyjny demaskuje wszyst­ko, co nie jest nowoczesne, nawet jeśli jest w naj­lepszym gatunku. Wykrywa i demaskuje zupeł­nie tak samo, jak ujawnia i podkreśla niedokład­ność i fałsz. Telewizja jest jednym z najwspanial­szych wynalazków naszych czasów, zaiste, god­na miana „dziecięcia wieku”. Czyż więc nie jest prawidłowością, że wymaga wręcz współczesnych środków wyrazu artystycznego, współczesnego ję­zyka?

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana