TELEWIZJA NICZEGO NIE ZMIENIA

Aktualności

Telewizja jako taka-niczego nie zmienia w akcie percepcji, ni­czego nie potęguje, nie powstaje żadna nowa war­tość estetyczna. W przypadku Van Cliburna było zupełnie inaczej. Dzięki telewizji widz telewizyj­ny niejako intensywniej uczestniczył w proce­sie twórczym pianisty niż ci widzowie, któ­rzy znajdowali się na sali. W końcu dzięki tele­wizji odkryły się przede mną inne, nowe współza­leżności między osobowością artysty i jego sztuką. Podobnie było w przypadku transmisji z moskiewskiego Festiwalu Młodzieży.

Dodaj komentarz

Related Posts