PODPOWIEDŹ EMOCJONALNA

Aktualności

Na ekranie telewizyjnym pojawia się człowiek. Rozmawia z . widzem.. Patrzy widzowi prosto w OCZy.Widz pozostaje; z nim sam na sam. Telewizja w trosce o swego. „osamotnionego’’ odbiorcę sie­dzącego przed telewizorem stara się . mu w jakiś sposób stworzyć,, jeśli można . się tak wyrazić, „sferę oddziaływania emocjonalnego”, w której odbywa – się spotkanie widza ze sztuką. W ten sposób dochodzimy do tego, co nazwałem pod­powiedzią emocjonalną.Całą sprawę można rozpatrzyć w dwóch aspek­tach. Wyłącznie .telewizyjnym, czysto warsztato­wym, i ogólniejszym.— etycznym. Z oboma ma­my do czynienia- w programie, który omówię niżej. Telewizja moskiewska nadaje niekiedy, naj­częściej w. soboty, programy rozrywkowe.

Dodaj komentarz

Related Posts