Z PRZYJEMNOŚCIĄ

Telewizja i my

Krąg taneczny. Parkiet lśniący do przesady. Dziewczęta w, modnych, króciutkich spódniczkach. Chłopcy w czarnych garniturach. Młodzi ludzie tańczą . wyśmienicie (najwidoczniej jest to grupa baletowa jakiegoś teatru). Patrzy się na ich po­pisy taneczne — jeśli się jest w odpowiednim nastroju.— z przyjemnością    .Okazuje się jednak, że młodzi tancerze wcale nie ze względu na swoje umiejętności znaleźli się w studio.. Potrzebni byli jako rodzaj tła, nazwał­bym to tłem emocjonalnym, dla. występu innego artysty. Nagle muzyka cichnie, pojawia się znako­mity aktor- i zaczyna odczytywać opowiadanie Zoszczenki. ; Tancerze skupiają: się wokół niego.Choć dobrze, znają (któż jej nie zna!) treść utwo­ru, udają, że ich bawi, zaśmiewają się do rozpuku oklaskując wykonawcę.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana