PODOBNE PRZYPADKI

Aktualności

Podobne /przypadki można zaobserwować za­równo w sztuce,/nauce, technice, jak w życiu,  dzie wyższa jakość jest normą, jedyną możliwą formą istnienia, gdzie nie ma miejsca na rzeczy drugiego czy trzeciego gatunku, istnieje tylko możliwość tworzenia dobrej jakości lub złej.Taka jest i telewizja z jej wszystko widzącymi oczami kamer, z jej odwoływaniem się do milio­nów ludzi, wreszcie z jej wyczuleniem na prawdę.Na naszych oczach rodzi się nowa sztuka, która nie tylko odrzuca, lecz sama demaskuje fałsz. Dokumentalizm, autentyzm, leżą tutaj — jak mó­wiliśmy — u samych jej podstaw, stanowią nie­jako punkt wyjściowy jej estetyki.1 „Absolutny słuch” na prawdę — oto, co od natury otrzymała w darze telewizja. Trzeba przyznać, że urodziła się ona „w czepku”.                                                 

Dodaj komentarz

Related Posts