CZYTAĆ CZY MÓWIĆ?

Aktualności

Najważniejsze, zasadnicze elementy specyfiki tele­wizyjnej zostały już określone i nikt nie wy­stępuje przeciwko nim. Jeszcze/przed kilku laty stanowiły coś nowego, trzeba było szukać.odpo­wiednich słów w celu’ich określenia, dziś nato­miast wszyscy dobrze wiedzą, że: telewizji nie należy czytać, lecz mówić’ kontakt z widzem w telewizji ma charakter kameralny, intymny,— program – telewizyjny wywołuje -, u widza poczucie współuczestnictwa, tak zwany „efekt obecności’zachowanie się przed obiektywem  kamery powinno być naturalne, nosić znamiona impro­wizacji. 

Dodaj komentarz

Related Posts