POD WZGLĘDEM WARSZTATOWYM

Telewizja i my

Mam na myśli najwyższą jakość programu pod względem warsztatowym.  Oczywiście nieodzowna jest ona wszędzie. W telewizji jest nie tylko — czym jestem przekonany —: bardziej potrzebna niż gdziekolwiek indziej, lecz stanowi, jeden z wa­runków , wstępnych, niejako . założenie normalnej pracy. Bez najwyższej. jakości swych programów telewizja dosłownie przestaje istnieć. A niestety zbyt często zaczyna oddziaływać ,w kierunku wręcz przeciwnym. Zarówno Ostrowski, jak Czechow to wielcy dramatopisarze. Sztuka Ostrowskiego zagrana „przeciętnie” mimo wszystko pozostaje wielkim dramatem i dostarcza określonej satysfakcji wi­dzom. Ale. już Czechow wystawiony „przeciętnie” niespodziewanie staje się pisarzem drugorzędnym w przypadku takiego spektaklu widz zawsze ma pretensje do autora, a nie, do aktora.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana