BEZSPORNA WŁAŚCIWOŚĆ

Aktualności

Ów element intymności stanowi najbardziej bez­sporną, moim – zdaniem, właściwość telewizji, ’ a przecież jednym z najlepszych programów; ostat­nich lat były reportaże z moskiewskiego Festi­walu Młodzieży —programy raczej w swym cha­rakterze epiczne niż intymne. Jak to więc jest? -„A .może telewizja posiada zdolność wnoszenia elementów intymnych w widowiska epickie? Mo­że właśnie w tym’leży siła .naszego;małego ekra­nu? Jeśli tak jest rzeczywiście, jeśli telewizja daje artyście  możliwość tworzenia sztuki epickiej Z punktu widzenia aktu twórczego i jednocześnie pozwala.; na intymny odbiór — kto . wie, jakie jeszcze możliwości odkryje przed artystami.

Dodaj komentarz

Related Posts