OSZCZĘDNOŚĆ ŚRODKÓW

Aktualności

Uprzedza­no ją, że może to być nudne, że należy uroz­maicić akcję, choćby przez ukazanie od czasu do czasu planu ogólnego kawiarni, że inscenizacja powinna być bardziej dynamiczna, bardziej „tea­tralna”. Radzono, aby bohater zrywał się zza sto­łu, przechadzał się nerwowo po sali kawiarnia­nej… Najwidoczniej w telewizji jeszcze nie przy­wykli do tego, że reżyseria w ich teatrze polega zarówno na oszczędności gestu, jak odpowiednio rzuconym spojrzeniu. W telewizji wszystko jest ważne, wszystko może nabrać głębszego znacze­nia. Oszczędność środków wyrazu, stylizacja „na do­kument”, odrzucenie wszelkiej dydaktyki — wszy­stko to ważne jest w telewizji, wszystko to ma tu swoje znaczenie.

Dodaj komentarz

Related Posts