ROZWOJOWE TENDENCJE

Aktualności

Jestem przy tym przekonany, że nie należy zbyt jednoznacznie rozumieć specyfiki, a z nią i   ogólnych tendencji rozwojowych teatru telewi­zyjnego.Michał Romanow, wybitny aktor scen radziec­kich, należy do zupełnie innego pokolenia aktor­skiego niż Jefremow i Tołmaczowa. A przecież niemal każdy jego występ w telewizji urasta rów­nież do rangi wydarzenia. Dlaczego? Może jest to magia wielkiego talentu? Chyba nie tylko. Jakie inne właściwości talentu Romanowa wchodzą tu w grę? Wydaje mi się, że jedną z nich jest umie­jętność nawiązywania kontaktu z widzem.

Dodaj komentarz

Related Posts