ROZWOJOWE TENDENCJE

Telewizja i my

Jestem przy tym przekonany, że nie należy zbyt jednoznacznie rozumieć specyfiki, a z nią i   ogólnych tendencji rozwojowych teatru telewi­zyjnego.Michał Romanow, wybitny aktor scen radziec­kich, należy do zupełnie innego pokolenia aktor­skiego niż Jefremow i Tołmaczowa. A przecież niemal każdy jego występ w telewizji urasta rów­nież do rangi wydarzenia. Dlaczego? Może jest to magia wielkiego talentu? Chyba nie tylko. Jakie inne właściwości talentu Romanowa wchodzą tu w grę? Wydaje mi się, że jedną z nich jest umie­jętność nawiązywania kontaktu z widzem.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana