ODPOWIEDZIALNOŚĆ, TELEWIZJI WOBEC INNYCH SZTUK

Aktualności

W powszednim nastroju; jest bowiem człowiek, gdy w piżamie i    domowych pantoflach zasiada przed telewizo­rem, aby spędzić przed nim wieczór. Sztuka może oddziaływać dodatnio na trochę zmęczonego widza i    podciągnąć go do swego poziomu — lub też gdy sama obniża swe loty, stać się sztuką na domowy użytek. Czy wymierna jest w . drugim przypadku szkoda moralna wyrządzona ludziom?Właśnie. dlatego takiej pstrości nabiera zagad- mienie specyfiki telewizyjnej oraz mechanizm jej odbioru. Powriem więcej, tein, wydawałoby się, specyficzny problem nabiera znaczenia ogólnospo­łecznego.:Jakie są więc owe specyficzne środki oddziały­wania telewizji?

Dodaj komentarz

Related Posts