CZY TYLKO ROLA POŚREDNICZENIA?

Aktualności

Oczywiście można obejść się i bez iprób szuka­nia odpowiedzi na powyższe pytanie. Można wy­korzystywać telewizję wyłącznie :; „usługowo”: w celach wykładowych, do przekazywania osta­tnich wiadomości, wyświetlania filmów. Lecz po­stąpić tak, byłoby jednoznaczne ze sprowadzeniem współczesnej fotografii  — która na naszych oczach przekształca się w sztukę— do roli dostar­czycieli zwykłych zdjęć paszportowych.  Z drugiej strony, nie należy też naszego domo­wego ekranu -. przedstawiać jako bezbronnej owieczki w. tym sensie, że niby każdy mieszczań­ski widz mógłby sprowadzić go, a razem z nim sztukę do swego poziomu.

Dodaj komentarz

Related Posts