OBIEKTYW KAMERY

Aktualności

Obiektyw kamery telewizyj­nej jest bardziej wnikliwy niż nasze oko, za­trzymuje się na . twarzach przechodniów, spo­strzega, że każdy dom ma własny charakterysty­czny wygląd, dostrzeże, to, co nam trudno do­strzec w codziennym, pejzażu ulicznym. To coś w rodzaju zbliżenia obrazu w kinie… A jakież zajmujące bywa – odkrywanie rzeczy nowych w naszym codziennym życiu, w tym, co nas ota­cza! Czy właśnie w owym „podpatrywaniu” ży­cia, najnormalniejszego życia, nie tkwią wyjątko­we możliwości telewizji? Czy nie tędy wiedzie jedna z dróg, która z czasem zaprowadzi ją na Parnas?

Dodaj komentarz

Related Posts