ZADOWOLONY DZIENNIKARZ

Aktualności

Robotnik (wciąż tym samym tonem): …i nie spo­czniemy na laurach. W następnym kwartale posta­ramy się wykonać plan w stu pięciu procentach. Dziennikarz (z zadowoleniem odpowiada za swe­go rozmówcę): I to była. dla pana najważniejsza sprawa roku ubiegłego. Robotnik: Właśnie to.Dziennikarz (wzdychając z ulgą, już bez jakiego­kolwiek zainteresowania swoim rozmówcą): Dzię­kuję panu w imieniu naszych widzów. Życzę, aby i    rok bieżący był dla pana równie owocny w wy­darzenia jak zeszły (przechodzi z mikrofonem do następnego stanowiska pracy).


Dodaj komentarz

Related Posts