NA CZYM POLEGA BŁĄD?

Aktualności

Błąd najwidoczniej polega na tym, że telewizja na pierwszy rzut oka zdaje się być bliższa filmo­wi niż teatrowi. „Jeśli między teatrem i filmem jest głęboka różnica, to nie ma jej — moim zda­niem — wcale między filmem i telewizją’’ — pi­sze w swych Rozmyślaniach o sztuce filmowej Rene Clair. Opinia ta jest dość rozpowszechniona. Obraz rzutowany na ekran, żądanie dokumental- ności stylu, wiele czynników zdaje się ją potwier­dzać.Jednakże osobiście nie widzę, aby zwykłe zastą­pienie telewizji .filmem miało jakiekolwiek per­spektywy. Natomiast w jej estetycznych – powiąza­niach z teatrem, na styku telewizji i teatru kryją się (jestem przekonany) nie znane jeszcze-możli­wości telewizji przyszłości.

Dodaj komentarz

Related Posts