INTERES WIDZÓW

Aktualności

W ten sposób niejako w interesie widzów pod- piłowuje się gałąź, na której już zaczęły wyrastać gdzieniegdzie listki.   Proszę nam nie przeszkadzać: pracować bez ryzyka powie’ ktoś z telewizji — żądając zmniejszenia procentu, kiczów na antenie. Posia­damy zbyt dużą widownię, nie możemy pozwolić sobie na eksperymenty,«- musimy. podnosić jakość produkcji. Utrwalając wszystko na taśmie filmo­wej eliminujemy to, co przypadkowe, możemy sprawdzić dosłownie każdy kadr, zanim pójdzie na antenę.Załóżmy, że ten pan ma rację. Lecz co będzie, jeśli okaże się, iż w telewizji liczy się właśnie to, co zostało odrzucone? Że owo „wyczyszczenie” pozbawia nas rzeczy najważniejszej — wrażenia autentyzmu? Dlaczego to, co jest słuszne w przy­padku filmu, musi być również słuszne w tele­wizji?

Dodaj komentarz

Related Posts