ANALOGICZNIE

Telewizja i my

Nie wiemy, jak formować się będą środki wyra­zowe telewizji jako samodzielnej. sztuki. Nie wie­my, czy wypracuje ona sobie własny, język w spo­sób samoistny, czy też odbędzie się to_ przez tran­sformację innych — pokrewnych — sztuk. Może analogicznie jak w przypadku filmu na­stąpi podział na „telewizję dokumentalną” i „te­lewizję fabularną” i będą się one rozwijać równo­legle jako dwie odrębne dziedziny sztuki; Może będą się uzupełniać dając najbardziej zaskakujące rozwiązania. Może dadzą też — na wyższym eta­pie — pewną syntezę. Długo sprzeciwiałem ‘ się kupieniu telewizora. Przytaczałem racje, ‘ którymi zwykle w takich przypadkach człowiek się posługuje.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana