INNY PRZYKŁAD

Telewizja i my

Inny przykład. Do tej pory nie mogę zrozumieć ani i wyjaśnić sobie, dlaczego na ekranie telewi­zyjnym z takim zainteresowaniem ogląda się teatr lalek.’Telewizja znajduje się w: przededniu ujawnie­nia swych ogromnych możliwości.Telewizja czeka na swego Dżigę Wiertowa. Cze­ka na swojego 'Eisensteina. Stanowisko człowieka, który ma położyć podwaliny jej estetyki, wciąż jest — powtarzam to raz jeszcze — nie obsadzo­ne.’Nie wiem, jaki będzie ów artysta telewizyjny przyszłości. Trudno jest zgadywać. Nasza poga­wędka stanowi w istocie rzeczy tylko próbę uka­zania właściwości samej kamery telewizyjnej, sa­mego obiektywu telewizyjnego. Oto niektóre z tych właściwości.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana