PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI TELEWIZJI

Telewizja i my

Element improwizacji.’ Inaczej mówiąc, chodzi tu o ‘ jednoczesność tego, co się dzieje przed kamerą, z tym, co się dzieje na ekranie te­lewizora. Kamera telewizyjna przekazuje nam „na żywo” to,’co się dzieje przed nią, można to nazwać ,.podglądaniem życia” lub „chwytaniem go na gorąco”. Możliwe, że jest to największa za­leta, najciekawsza cecha’ telewizji. Widzowie są obecni przy procesie narodzin słów i myśli, mogą obserwować mecz piłkarski czy. też wzruszenie na twarzy aktora patrzącego im prosto w oczy z ma­łego ekranu.Telewizja potęguje owo wrażenie współucze­stnictwa; – niejako obecności przy danym wyda­rzeniu, potęguje przeżycia kibica- sportowego przeżycia widza teatralnego.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana