OBCA TEATRALNOŚĆ

Aktualności

Należy podkreślić,. że nie pretenduję tu do nie­omylności sądów. Wręcz przeciwnie, już w trak­cie, pisania tejr książki nowe .wrażenia niekiedy sprawiały, że musiałem rewidować swe stanowi­sko.  Napisałem,  na przykład, że teatr telewizyjny pozbawiony jest rampy, przegrody między akto­rem i widzem, i dlatego jego podstawą jest rea­lizm. Obca jest mu patetyczna teatralność, aktor­stwo charakterystyczne, jego domeną jest maksy­malne utożsamienie się aktora z postacią, niezwy­kle subtelny, naturalny styl gry. Jednakże cały szereg programów przekonał mnie o – tym, że umowność bynajmniej nie jest sprzeczna ze spe­cyfiką teatru telewizyjnego. 

Dodaj komentarz

Related Posts