IMPROWIZACJA

Telewizja i my

Mówiąc „impro­wizacja”, dodajemy: „owszem, lecz nie wyklu­czająca starannego przygotowania”. Mówiąc „in­tymność”, zastrzegamy, że „taka, jaka nie jest sprzeczna ze społecznymi zadaniami telewizji”.Nawet nie zauważyliśmy, jak owe prawdy przestały wzbudzać wątpliwości i stały się aksjo­matami. Choć jeszcze nie potwierdziła ich w ca­łej rozciągłości praktyka, już brzmią dla naszego ucha jak komunały. Trzeba jeszcze o nie wal­czyć, a już — jak wszelkie komunały — pragnie się je zrzucić z piedestału.

 

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana