PISANE I MÓWIONE

Aktualności

Jednakże pragnę rozpocząć go od sprawy, wy­dawać by się mogło, czysto warsztatowej.Herakliusz Andronikow- w artykule , Słowo ^ pi­sane i mówione, stwierdza m.in., że,słowo mó­wione, wzmocnione intonacją, mimiką, gestem, ma w telewizji przewagę nad słowem czytanym.; Czy jest to pogląd słuszny? Słuszny! Andronikow pod­kreśla szczególne znaczenie słowa mówionego; na małym ekranie, dopatruje – się w nim jednej z cech specyficznych’ telewizji. Czy słusznie? Słusznie! Jak mi się jednak wydaje, ’już w samym po­stawieniu sprawy, .w wysunięciu jej przez Andro- nikowa na plan pierwszy, jest coś nieprecyzyjne­go. Czytać czy mówić? Czy tego rodzaju dylemat w ogóle istnieje? Moim zdaniem, można zarówno czytać, jak mówić. 

Dodaj komentarz

Related Posts