FILMOWY STYL GRY

Telewizja i my

Teatr szczerości i intym­ności, teatr absolutnej prawdy zachowania się uczuć.Tak właśnie przedstawia mi się teatr telewi- zyjny. I moim zdaniem, nie spełnia swej roli, gdy ckazuje się, że jest inny.„Filmowy styl gry” stanowi najważniejszy wy­różnik tego teatru, jego cechę specyficzną, i jeśli pracownicy telewizji nie zdają sobie z tego spra­wy, jeśli uważają, że powinno być odwrotnie, to w tym, moim zdaniem, kryje się właśnie jedna 7. głównych przyczyn naszego niezadowolenia z rzeczy codziennie oglądanych na małym ekranie.Zadaję sobie jednak pytanie, jaki z utworów teatralnych, które oglądałem, wywarł na mnie największe wrażenie? Czy widziałem w ogóle taki spektakl?Tak, widziałem.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana