REFORMA GRY AKTORSKIEJ

Aktualności

Jest to tylko dowodem na to, że w filmie rzą­dzą inne prawa — estetyczne. To samo zresztą można powiedzieć o telewizji. Dlatego jeśli w tea­trze scenicznym dążenie, umownie się wyrażając, do „filmowego stylu gry” jest wskazane, stanowi bowiem drogę nowszych twórczych rozwiązań, dla teatru telewizyjnego jest to naturalny i jedyny możliwy sposób aktorskiej wypowiedzi. Teatr te­lewizji to teatr maksymalnego wcielenia się akto­ra w postać, którą należy grać z największym wewnętrznym skupieniem, odsłaniając wszystkie jej psychologiczne odcienie. Jest to teatr aktora współczesnego, nie chowającego się za charaktery­zacją, lecz odsłoniętego.

Dodaj komentarz

Related Posts