ELEMENT DOKUMENTALIZMU

Aktualności

Ele men t dokumentalizm u; Autentyzm; „naturalność”- wszystkiego. Żadnych – rekwizytów. Przy całym zasadniczym pokrewieństwie z tea­trem (jednoczesność aktu twórczego i odbioru) — język, którym przemawia telewizja, nie jest tea­tralny ani filmowy. W tym dopatrywać się należy poza wszystkim innym współczesnego charakteru telewizji.Ogólnie biorąc, mówić o przyszłości telewizji to znaczy mówić o drogach rozwojowych sztuki współczesnej, o jej procesach estetycznych, o jej środkach wyrazowych.   . Jednakże nie chciałbym w żadnym przypadku sprowadzić pojęcia współczesnego stylu do doku- mentalizmu i lapidarności środków wyrazowych.  

Dodaj komentarz

Related Posts