ELEMENT INTYMNOŚCI

Aktualności

Przeciwnie, wydaje mi się, że zmierzamy do no­wego, bardziej szerokiego ujmowania realizmu, łączącego w sobie’ różne koncepcje rzeczywisto­ści — od fotograficznej dokładności (nie ‘ bójmy się tego słowa) do groteski. Niemniej jak przypuszczam, telewizja jako sztu­ka iść będzie w swym rozwoju w kierunku ma­ksymalnego dokumentalizmu.Element intymności. Bezpośredni kon­takt z widownią. Z każdym widzem. Z – każdym osobiście. Rozmowa w cztery oczy. Zlikwidowa­nie rampy,-piedestału. Sztuka, dla której percepcji nie jest potrzebna rampa. Nawiasem mówiąc, tu w naszych rozważaniach dostrzegam sprzeczność.

Dodaj komentarz

Related Posts