DOŚĆ NARZEKAŃ

Telewizja i my

Lecz dość już narzekań i utyskiwań na niedo­ciągnięcia. A gdzie są sukcesy — zapyta czytel­nik. Niechże i o nich autor coś powie! Z myślą właśnie o nich, omówię jeden program spotka­nie z Kornelem Czukowskim.W początkowej scenie programu widzimy dzie­ci, które, skupione wokół choinki, oczekują na przybycie swego ulubionego pisarza. Kornel Czu- kowski spóźnia się. (nie wiadomo dlaczego tego rodzaju „chwyt” od dawien dawna uważany jest za niezwykle pomysłowy, choć w istocie rzeczy nie ma chyba człowieka, który by wierzył, że ktoś może się spóźnić do.studia, wiedząc, że program dotyczy jego osoby). Następnie dwójka dzieci uda­je się po Czukowskiego.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana