SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE

Aktualności

Przypuszczam, że gdyby ta sama aktorka mó­wiła o swej pracy słuchaczom w jakimś klubie, nikt nie zwróciłby uwagi na rozbieżność między jej słowami i zewnętrznym wyglądem. Na ekranie telewizyjnym owa rozbieżność jest nie tylko za­uważalna, ale wręcz rażąca.A więc obiektyw telewizyjny w roli kronika­rza, jako przekaźnik; obrazu, nie jest neutralny. Jest uczulony na prawdę, nie znosi fałszu. Uchwy­ci każdą fałszywą nutę, każdą sprzeczność. Inny­mi słowy, wyostrza nasze poczucie prawdy. Za­pewne już niewiele brakuje, byśmy mogli mó­wiąc o obiektywie telewizyjnym użyć słów Maja­kowskiego: — „nie odbijające zwierciadło, lecz szkło powiększające”.

Dodaj komentarz

Related Posts