KORNEL CZUKOWSKI ROZMAWIA Z DZIEĆMI

Telewizja i my

Widzimy, jak brnąc przez zaśnieżone dróżki Osiedla Pierediełkino, odszuku­ją dom Czukowskiego, widzimy samego pisarza w rozmowie z dziećmi. Pisarza, który „na śmierć zapomniał, że miał wziąć udział w programie te­lewizyjnym. Wszyscy jadą więc do Moskwy. Wrszcie Czukowski pojawia się w studio i recytuje t  dzieciom swoje wiersze.Tak wygląda scenariusz. A jak został zrealizowany? W pierwszej części dzieci dość dziarsko recytu- i ją przed obiektywem telewizyjnym wyuczone na pamięć teksty. Pojawiają się nieudolnie ucharak- teryzowani aktorzy jako postacie z książek Czu­kowskiego. 

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana