CZEGO MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ Z DOŚWIADCZEŃ FILMU?

Aktualności

Lecz oto akcja przenosi się w plener. Pokazują nam wstawkę filmową. Wszystko wygląda ina­czej, sposób gry — czy chce tego reżyser czy nie — jest inny, jest rytm i tempo, montaż za­gęszcza czas, jest to oczywiste, przecież w filmie istnieją inne prawa niż w teatrze. Dociera to do naszej świadomości, powoli przestawia się ona na inny rodzaj percepcji,Rzecz w ten sposób sprowadza się nie do tego, że widać „szwy”, że jeden fragment źle złączony jest z drugim (czasem nawet zrobiono to zręcz­nie), .lecz do tego, że w momencie zamiany planu studyjnego, na filmowy, w sposób istotny zmienia się mechanizm odbioru, widz ze sfery oddziaływa­nia jednej sztuki dostaje się w sferę drugiej, w grę zaczynają wchodzić inne współzależności este­tyczne.

Dodaj komentarz

Related Posts